Hakkımızda

Eğitimci-Pedagog -Yazar
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi-Akademisyen
Aile Danışmanı,Duyusal oyun Terapisti

Özellikle de gelişimsel gecikmeleri olan, erken doğan bebeklerde,davranış bozuklukları olan çocuklarla çalışan ve risk altında olan çocukların gelişimlerini diğer doktorlarla ,özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve anaokulları ile işbirliği içerisinde gelişim takipleri yapmaktadır ve bu konuda birçok araştırma yapmaktadır. Çoğullara (ikizlerle birlikte üçüzler) danışmanlık da yapmaktadır.

  • Bebek, çocuk ve ergenlerin gelişimsel olarak değerlendirilmesi
  • Yaşam boyu Gelişimsel Bozuklukların (Otizm Spektrum Bozukluğu, DEHB, Özgül  Öğrenme Güçlüğü, Mental Retardasyon) psikometrik değerlendirme ve teşhis süreçleri,
  • Davranış ve duygusal bozukluklara dönük  oyun terapisi ve uygulamalı davranış analizi çalışmaları
  • Çocuk ve ergenlere dönük genel psikolojik sağlamlık programları uygulamakta,
  • Duygusal-sosyal  beceriler ,psikomotor ve  bilişsel gelişimi desteklemeye dönük çalışmalar yapmaktadır.

Bebeklerde gelişim takiplerinin pedagojik açıdan da takiplerini yapmaktadır.Doktora Özel Eğitim çalışmalarında ayrıca gelişimsel gerilik yaşayan çocuklar üzerine makaleler yazmaktadır.
Pınar KAYA DÖŞLÜ kimdir?
Çocuklarla ilgili olan serüveni ;
Kız meslek lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümünü birincilikle bitirip ardından Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden “Yüksek Onur Derecesi” ile mezun oldu. Bitirme tezini 0-6 Yaş Dönemi Çocuklarının Dil Konuşma Üzerine Olan Etkilerini İncelemesi üzerine yaptı.

Daha sonra Mersin Üniversitesi Okul öncesi öğretmenliği alanında öğrenimini yüksek onur derecesi ile bitirdi. Bitirme tezini Özel Gereksinime İhtiyacı Olan Ailelerin Anaokullarından Beklentileri üzerine başarı ile tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesinde Sosyoloji lisansını tamamlamıştır. Rehberlik kurslarına katılmış ve hizmet içi eğitim proğramını tamamlamıştır.Master döneminde Ankara Ademer Danışmanlık Merkezinden Aile Danışmanlık Eğitimini almıştır.Ardından Kıbrıs ta eğitim alan Kaya Döşlü , Kıbrısa giderek eğitimleri sırasında orada bulunan eğitim kurumlarında gözlem yaparak çocuk yetiştirme stilleri ve aile yapılarını inceledi. Baküde Pedagoji bölümünde 2 yıl eğitim gördükten sonra çeşitli kolej ve anaokullarında ve özel eğitim merkezlerinde danışmanlık yaptı ve aynı zamanda Çağ Üniversitesinde  (Gelişim Psikoloji)Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak  bilim uzmanlığını uzmanlığını aldı. 12 yılllık deneyimine çocuk gelişimi ve eğitimi ,çocuk psikoloji eğitimini ve özel çocuklar ile çalışırken bütüncül bir ekol ile devam etme isteğine ÖZEL EĞİTİM alanından Doktora yapmaya karar verdi .Halen devam etmektedir. Çağ Üniversitesinde AİLE EĞİTİMİ,ÖZEL EĞİTİM,SOSYAL PSİKOLOJİ,ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA TOPLUMSAL HİZMET UYGULAMASI,ÖZEL GEREKSİZNİMLİ BİREYLER VE SOSYAL HİZMET derslerini vermektedir.

Dr.Atanur Akar ın geliştirmiş olduğu Psikolojik Sağlamlılık programına katılıp uygulayıcı eğitimini almıştır.
Master tezini 3 – 6 YAŞ GRUBU OTİZMLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN SÖZCÜK DAĞARCIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ üzerine yapmıştır.
Eğitim hayatı boyunca Mersin Üniversitesi Yard.Doç.Dr .Emine Yılmaz Bolat ‘tan “Anne -baba eğitimi ” ni başarı ile bitirmiştir.Çukurova Üni.Tıp Fak.Dr.Murat Kalacı ‘dan insan anatomisi ve fizyolojisi ,Okan Üni.Prof.Dr Mesude Atay ‘dan “erken dönem çocuklukta gelişim alanları ,”erken çocuklukta oyun gelişimi,eğitiminlerini almıştır.Çukurova üniversitesi Dr.Ayhan Babaroğlu ‘dan “çocuk ruh sağlığı eğitimini almıştır.kıbrıs Doğu akdeniz üniversitesi “erken çocuklukta beslenme -anne çocuk sağlığı eğitim proğramlarına katılıp tamamlamıştır.

Prof. Dr. Şükrü Uğuz Psikiyatrist ten Klinik Psikoloji ;eğitİmini alarak çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen enetellektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanmayı hedeflemiştir. .Malatya İnönü Üniversitesi Prof Dr. Mustafa Kılıç tan “gelişim psikolojisi , “ileri gelişim psikolojisi ” eğitimini alarak tezine bu alanda devam etmiştir. Çukuruva Üniversitesi Yard.Doç.Dr Nurcihan Kiriş ten “psikolojik testler ve uygulamalar “eğitimini alarak raporlama süreçlerini tamamlayarak bitirmiştir.

Bilişsel davranışçı terapi, Örgütsel davranış, zeka testleri, nöropsikolojik testler, terapi teknikleri, psikodrama, madde bağımlılığı, alanlarında eğitimlerimi tamamladı.Yüksek Lisans tezini özel eğitimde dil konuşma sorunları üzerine Gelişim Psikolojisi Alanında başarı ile tamamlamıştır. Ankara Danışmanlıktan 1 yıl süren Cinsel Terapi süpervizyon eğitimini başarı ile bitirmiştir.
Yüksek Lisans Özel eğitim alanında tezsiz yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır . Üniversite eğitimi ile beraber 3 yıl Çağdaş Drama Derneği’nden Yaratıcı Drama Eğitimi’ni alarak 5 kurdan oluşan programı tamamladı.
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 1 yıl süreli ‘Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi’ni başarıyla bitirdi.
Mersin yaşam psikoloji Dr.Atanur Akar PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIK eğitim programı uygulayıcı eğitimi almıştır.

Eğitimleri sırasında
Mezuniyetinin ardından eğitim ve sağlık sektöründe görev yaptı. Aile tutumları, çocuklarda davranış değiştirme ve problem davranışlar, çocuklarda cinsel eğitim gibi konularda uzmanlaşan KAYA DÖŞLÜ, çocuk ve aile danışmanlığı, anne-baba eğitimleri ve atölye çalışmaları, problem davranışlar, gelişimsel tarama ve takibi, cinsel kimlik kazanımı, çocuklarda anksiyete, kaygı ve korkular, yaratıcı drama ile öğretim ve eğitim danışmanlığı, dil konuşma ve beceri gelişimi, oyun terapisi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Yaşamın üçgeninde var olan gelişim, psikoloji ve sosyoloji alanında eğitimlerini bütünleştirmek için yoğun bir eğitim hayatı içinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü eğitimine devam etmektedir.
İlk günden itibaren gizlilik temel ilkem olup, insan odaklılık, profesyonellik, bilimsellik, özgünlük, esneklik ve etik ilkelere duyarlılık vazgeçemeyeceğim değerlerimdir.

Şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim alanında Doktora eğitimine devam eden KAYA DÖŞLÜ mutlu anne-baba/mutlu çocuk diyerek ülkemizde nesilden nesle aktarılan tutumlarımız ve değişen davranışlarımızı inceleyerek çocukların sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinde anne-babalara ışık tutuyor.
Bununla birlikte çalışmalarını 4 yıldır özel eğitim kurumlarında da sürdürmektedir. Aynı zamanda ANİMA PSİKOLOJİ ve DANIŞMANLIK MERKEZİNDE görevine devam etmektedir.
İnsanın iyi, kötü ve şifacı olan üç ruh taşıdığına ve hangi ruhu beslerse onun serpilip insanı ve hayatını kapsayıp yönettiğine inanır.
Hayata olan inancı ve bağını güçlendiren üç şey yapar:
1. Eşi, ailesi, arkadaşları ve öğrencileriyle bolca zaman geçirmek,
2. Çok çalışıp üretmek,
3. Seyahat etmek: “Dünyayı gördüğün kadar tanır, insanları da tanıdığın kadar görürsün…’
UZMANLIK ALANLARI
Psiko-eğitimsel Müdahale Hizmetleri
Erken Dönem Gelişimsel Bozukluk Uzmanı
ÖZEL EĞİTİMDE DRAMA
TERAPEDİA EĞİTİM -DUYU BÜTÜNLEME EĞİTİMİ
OYUN TERAPİSTİ
MONTESSORİ EĞİTİMCİSİ
WALDORFF EĞİTİM UYGULAYICISI
ÇOCUK TESTLERİ UYGULAYICISI
Gelişimsel Tarama Testleri
PEP-R, PECS, M-CHAT, DENVER II
Gelişimsel Oyun Terapisi (Developmental Play Therapy)
– Theraplay Oyun Therapisi (Theraplay)
– Theraplay Grup Çalışması (Group Theraplay)
– Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Expressive Play Therapy)
1- Sanat Terapisi (Art Therapy)
2- Kum Tepsisi Terapisi (Sand Tray Therapy)
3- Kukla Terapisi (Puppet Interview)
– Kısa Süreli Oyun Terapisi (Short Term Play Therapy)
– Özel Çocuklarla Oyun Terapisi Yöntemleri (Play Therapy with Children with Special Problems)
1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklu (DEHB) olan Çocuklarla (Play Therapy with ADHD)
2. Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) olan Çocuklarla Oyun Terapisi (Play Therapy with OD)
3. Taciz Yaşamış Çocuklarla (Play Therapy with Abused Children)
4. Anne-babası Boşanmış Çocuklarla (Play Therapy of Children with Divorced Parents) Oyun Terapisi
– Aile Terapisi (Family Therapy)
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME
ERKEN DÖNEM ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK KAZANIMI
0-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM VE PSİKOLOJİK DESTEK
AİLE VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI
PROBLEM DAVRANIŞ İLE BAŞ ETME
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
Çocuklarda Cinsel Eğitim Atölye Çalışmaları
Çocuklarda Yaratıcı Drama Atölyeleri
Anne-Baba “Çocuğumuza Cinsel Eğitimi Nasıl Vermeliyiz?” Atölye Çalışması
Hikâye Kitaplarına Pedagojik Danışmanlık
Eğitici Oyuncak ve Materyal Tasarımı
Aile ve Eğitimci Seminerleri
Çocuklarda Özel Çalışma Grupları
Denver II Gelişim Ölçeği Programı,
PEP-R Psiko Eğitimsel Profil Ölçeği Tarama Testi
Çocuk Çizimleri Projektif Değerlendirmesi Eğitimi
Rorschach-CAT-TAT Eğitimi
Yazılı basın:
Radikal blog
Otizmli çocukların eğitim hakkı
Down sendromlu çocuğu olan ailelere öneriler…
Otizm nedir, otizme ne sebep olur ve tipik belirtileri nelerdir?
Özel eğitime muhtaç çocuğu olan ailelere öneriler
Otizm davranışları nasıl etkiler?
Okul öncesinde aile katılımının önemi
Uluslararası Bildiriler ve Katıldığı Seminerler
-Ankara Başkent üniversitesi okul öncesi eğitim kongresine katıldı .
İzmir Üniversitesi orff çalışmaları ve müzik eğitimine katıldı.
Ankara Başkent Üniversitesi’nde; “Özel Eğitime Sahip Ailelerin Anaokullarından Beklentileri” adlı bildiriyi sundu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi “Çocuk Hakları Eğitimi”ne katıldı.
Adana Shçek aile eğitimini başarıyla tamamladı.
– İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen Eğitim Psikolojisi Sempozyumuna katıldı.
-Marmara Üniversitesi ve TODEV işbirliğiyle düzenlen 3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri Seminerine katıldı.
-Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyerin Küçük Adımları Okul Öncesi Döneminin Çocuğun Gelişimine ve Geleceğine Katkıları” konferansına katıldı.,
Psikolojik Değerlendirme ve Test Eğitimleri
-Anne-Baba-Çocuk ilişkisini değerlendirmek için kullanılan MEM (Marschak Etkileşim Metodu) Eğitimi, Theraplay® ve Oyun Terapisti, Marlo L.-R. Winstead, RPT/S’den almıştır.
-Psikolojik Testler Derneğinden T.A.T (Tematik Algı Testi) ve MMPI (Minesota Cokyonlu Kisilik Envanteri) eğitimi sertifikasını aldı.
-PETD (Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği)’den çocuklara uygulanan projektif testler olan C.A.T (Çocuklar için Algı Testi),
Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi eğitimi sertifikasını aldı.
-Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği tarafından adaptasyon çalışması yapılan
“Denver II Gelişim Tarama Testi” uygulama eğitimi aldı.
-Psikolojik Testler Derneğinden
Peabody Resim Kelime Testi,
Metropolitan Okul Olgunluk Testi,
Bender Gestalt Görsel-Motor Algı Testi,
Burdon Dikkat Testi,
Gesell Gelişim Testi,
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
Porteus Labirentleri Zeka Testi,
Good Enough Testi,
Draw a Person Testi,
Catell 2A Zeka Testi,
Benton Görsel Bellek Testi,
Foristig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
uygulayıcı eğitimlerini aldı.
Psikolojı derneğinden kişilik psikolojısı eğitimini aldı.
Refloksoloji eğitimini başarıyla tamamladı.